PROFIL

Sme moderná stavebná spoločnosť zaoberajúca sa výstavbou lesných ciest.

PROFIL

CezLes, s.r.o. je moderná stavebná spoločnosť zaoberajúca sa realizáciou dopravných stavieb, zemnými prácami, dopravou, výrobou a predajom drevených odrážok, predajom železných odrážok, oceľových rúrových priepustov, premostení a iné.

Spoločnosť CezLes, s.r.o. bola založená 19.07. 2009. Má základy vo firme Ing. Róbert Búci Vegetatio, ktorá bola založená v roku 2000. Hlavnou činnosťou tejto firmy boli zelené práce (tvorba modelov manažmentu vegetácie, ich realizácia a procesné riadenie). Postupne, popri zelených prácach, firma rozšírila svoju činnosť a začala sa venovať realizácii lesných ciest a realizácií ostatných dopravných stavieb. V roku 2008 sa firma Ing. Róbert Búci – Vegetatio transformovala a boli založené dve samostatne fungujúce spoločnosti – Vegetatio, s.r.o. (zelené práce) a CezLes, s.r.o. (dopravné stavby).

Výhodou firmy je najmä to, že sa odlišuje v klasickom pohľade na stavbu ciest. Keďže klasické metódy sú nákladné a zaťažujú životné prostredie a v mnohých prípadoch sa nedajú aplikovať na podmienky, v ktorých sa pracuje, bolo treba hľadať nové riešenia. Nové nápady prišli najmä zo zahraničia, prevažne zo severských štátov, kde spolumajiteľ spoločnosti strávil niekoľko rokov na stáži a študijnom pobyte. Spoločnosť je teda postavená nielen na pevných teoretických, ale aj praktických základoch.

Súčasné postupy opráv a rekonštrukcií ciest sú postavené na nízkom využívaní recyklačných technológií. Dominuje výmena obrusných vrstiev a prísun nových materiálov pre vyrovnanie nerovností. Alternatíva, ktorú sa CezLes snaží presadiť aj v praxi je recyklácia „in situ“. Znamená to, že sa pracuje s materiálmi, ktoré sú k dispozícii na danom mieste. Využíva sa staré existujúce podložie, ktoré sa upraví a prispôsobí pre ďalšie práce a pre ďalšie vrstvy. Nevzniká preto žiadny odpad, ktorý by zaťažoval životné prostredie a na druhej strane, nemusia sa vynakladať financie na kúpu drahých materiálov, ktoré sa pridávajú do podložia vozovky. Pri výstavbe sa tiež využívajú miestne zdroje ako sú zemníky, potočné kamene. Materiál sa nakupuje až vtedy, ak sa nemôže čerpať z miestnych zdrojov.

Recyklácia vo vzťahu k životnému prostrediu má svoju podporu aj v rámci legislatívneho procesu. Nielen na národnej ale aj nadnárodnej úrovni. Jej základy boli položené na RIO SUMMIT v Rio de Janeiro v roku 1992. Práve tu sa stretli vtedajší lídri všetkých krajín. Praktický výsledok tohto stretnutia je AGENDA 21. Je to principiálny dokument ktorý rámcuje tvorbu národných legislatív vo vzťahu k prírodným zdrojom.

Na pohľad možno jednoduché technológie firmy si vyžadujú dlhoročné skúsenosti a neustále sa vzdelávanie na všetkých úrovniach.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *