REFERENCIE

 • Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica
 • Štátne lesy TANAPu
 • Vojenské lesy a majetky, š.p
 • Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
 • Lesy mesta Brezno s.r.o.
 • Lesy Modra, s.r.o.
 • Školský lesný podnik vo Zvolene
 • Konská hlava k.s.
 • Forestial, a.s.
 • Karpatská lesnícka spoločnosť, a.s.
 • Lesy obce Nálepkovo spol. s.r.o.
 • Mestské lesy a majetky spol. s.r.o. Spišské Vlachy
 • Wood International, a.s.
 • Forestial, a.s.
 • Steigertrans, s.r.o.
 • Kopulety, s.r.o.
 • Inžinierske stavby, a.s.
 • Geotrans, s.r.o.
 • Alpine Slovakia, s.r.o.
 • Hass, s.r.o.
 • S-Interiér Plus, s.r.o.
 • STRABAG s.r.o.
 • BITUNOVA spol. s.r.o
 • Holcim, a.s.
 • Obec Veľké Pole
 • Obec Prochot
 • Obec Vinosady
 • Obec Trnavá Hora
 • Obec Podhorie
 • Obec Horné Hámre
 • Obec Ihráč
 • Obec Ladomerská Vieska
 • Obec Mošovce
 • Obec Slaská