PROFIL

CezLes, s.r.o. je stavebná spoločnosť zaoberajúca sa realizáciou dopravných stavieb s hlavným zameraním na výstavbu, rekonštrukciu a opravu lesných ciest, miestnych komunikácií a účelových komunikácií.

Ďalšie činnosti:

– výstavba, rekonštrukcia a oprava lesných ciest, miestnych a účelových komunikácií,

– zahrádzanie bystrín a úprava vodných tokov,

– odvodňovacie prvky a zariadenia (priepusty, mosty, konštrukcie a rúry z ocele a HDPE – dodávka, osadenie, montáž),

– zemné práce,

– doprava

– výroba a predaj drevených odrážok, predaj železných odrážok a iné.

 

Spoločnosť CezLes, s.r.o. bola založená 19.07. 2008.